Ydelser

Sådan kan et

samarbejde med Elrådgiveren se ud


Prækvalifikation - Totalentreprise


I projektforslagsfasen under en prækvalifikation udarbejder Elrådgiveren i samråd med øvrige ingeniørdecipliner tekniske beskrivelser af elinstallationer og komponentbestykninger, suppleret med principtegninger af de tekniske installationer.



Totalentreprise


Elrådgiveren kan tilkobles et vundet projekt direkte af totalentreprenøren eller gennem ingeniør/arkitekt team. Elrådgiveren  gennemgår et byggeprogram samt udarbejder skema for overblik over punkter og forhold der vurderes at kan have indflydelse på økonomien for det samlede elprojekt. Således har totalentreprenøren et mere gennemskueligt overblik over økonomien af elprojektet inden kontrakt med elentreprenøren, underskrives.


Under hovedprojekteringen  afdækker Elrådgiveren i dialog med den valgte elentreprenør og bygherren alle forhold der skal indarbejdet i projektet inden udarbejdelse af hovedprojekt.

 

Elrådgiveren tager hensyn til alle regler og myndighedskrav, og projektere et mere detaljeret projektmateriale i enten Revit eller Autocad.



Fagentreprise


Forprojekt


I fagentreprise, afdækker Elrådgiveren i dialog med bygherren alle behov og ideer til projektet, og benytter den afdækning til at fastlægge det endelige elprojekt.



Hovedprojekt


Inden Elrådgiveren begynder på hoved-projektet, skal forprojektet være godkendt af bygherren, og både entrepriseform og udbudsform skal være klarlagges.


 

Til hovedprojektet udarbejder Elrådgiveren den endelige projektering i enten Revit eller Autocad, detaljerede beskrivelser samt tilbudslister og nødvendige beregninger. Alt sammen koordineret med øvrige decipliner.


 

Opfølgning


Elrådgiveren fører tilsyn med udførelsen af elarbejdet og deltager i alle relevante bygge-møder.


 

Aflevering


Når byggeriet står færdigt, udarbejder vi As-Build tegninger over det endelige elprojekt med rettelser og tilføjelser